Lista życzeń
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

Zarejestruj się

Łatwe Średni Trudne Bardzo trudne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol lub Spółka). ROZWIŃ ZWIŃ

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez Canpol:

 
  • w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną polegającej na korzystaniu z serwisu internetowego zamieszczonego na stronie https://lovi.pl. Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowania danych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz art. 9 ust. 2 lit e RODO w sytuacjach, kiedy za pośrednictwem serwisu samodzielnie opublikujesz informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia bądź innych danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i korzystania z usług serwisu.
  • w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie Newsletter. Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych jest wówczas Twoja zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Canpol będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol. Ponadto Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:
  • przez czas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego do czasu wyrejestrowania się przez Ciebie z tego serwisu oraz po Twoim wyrejestrowaniu dla celów archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego przez okres 3 lat.
  • W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: e-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884