Poznaj korzyści dla Twojego dziecka i Ciebie płynące z karmienia piersią.
Dowiedz się jak karmić piersią i jak pokonać problemy związane z laktacją.
KARMIENIE PIERSIĄ
Widok sekcji
Artykuły
Filmy
Narzędzia

Skład i biologiczne właściwości mleka mamy

Karmienie mlekiem kobiecym jest obecnie uznane za najwłaściwszy sposób żywienia niemowląt, zapewniający im optymalny rozwój i stan zdrowia. Poznaj jego właściwości oraz skład w poszczególnych okresach karmienia.
Skład mleka matki
Katarzyna Misiura, położna | 1 grudnia 2015
44 komentarzy | Dodaj ocenę: (10)

Mleko kobiece pokrywa wszelkie potrzeby żywieniowe rosnącego organizmu, a wszystkie jego składniki cechuje unikalność i swoistość gatunkowa, co oznacza, że jakościowa i ilościowa zawartość składników odżywczych w mleku odpowiada optymalnym możliwościom ich prawidłowego trawienia i przyswajania.

 
Mleko ludzkie w karmieniu naturalnym (piersią matki) niemowląt, dzięki swoistości gatunkowej zawartych w nim składników, podejmuje rolę zewnątrzmacicznego łożyska, jest więc żywą tkanką warunkującą optymalne przystosowanie się noworodka i niemowlęcia do życia poza macicą matki.
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundacja Dziecięca Narodów Zjednoczonych (UNICEF) zalecają karmienie wyłącznie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Korzystne jest utrzymanie karmienia piersią do końca 1. roku życia dziecka, a – szczególnie w krajach rozwijających się – nawet dłużej, przy stopniowym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających w drugim półroczu. W 2. roku życia, zgodnie z wolą matki, następować powinno stopniowe zaprzestanie karmienia piersią. Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) dodaje również, iż nie istnieje górna granica długości karmienia piersią, ani dowody na szkodliwość, w sferze psychiki lub rozwoju, karmienia mlekiem kobiecym do 3. roku życia lub dłużej.
 
Każdy rodzaj mleka jest doskonale przystosowany do potrzeb rosnącego organizmu danego gatunku. Mleko kobiece, w jego obecnej postaci, stało się w toku procesu ewolucji pożywieniem najlepiej przystosowanym do potrzeb rosnącej ludzkiej istoty, charakteryzującej się rozwojem stosunkowo dużego mózgu, ze szczególnie rozwiniętymi płatami czołowymi. W związku z tym, stężenie białka w mleku kobiecym jest znacznie mniejsze niż w mleku krowim, natomiast w znacznych ilościach występują składniki odżywcze, niezbędne właśnie dla rozwoju mózgu.
 

Zmiany w składzie mleka kobiecego

Mleko kobiece jest dostosowane do swoistych potrzeb dziecka w danej fazie wzrostu. Skład mleka kobiecego nie jest zatem stały. Na jego zmienność wpływają:
 
Okres laktacji

0. – 5. dzień życia noworodka – siara - młodziwo (colostrum): jest gęstym, żółtawym płynem, jej objętość po porodzie nie jest duża, dziecko przyjmuje raptem 50-100 ml/dobę, ale w siarze jest wtedy bardzo wysokie stężenie immunoglobulin, zwłaszcza klasy SIgA oraz leukocytów; w porównaniu z mlekiem dojrzałym jest też więcej sodu, potasu, chlorków, białka i witamin A, E i karotenu, mniej natomiast tłuszczów i laktozy; wartość kaloryczna – 67 kcal/dl;
 
5. – 14. dzień życia – mleko przejściowe: jest białawe, zmienne, bardziej wodniste od siary; obniża się poziom immunoglobulin i białka oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wzrasta poziom laktozy, tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w wodzie; rośnie wartość kaloryczna;
 
od 15. dnia życia – mleko dojrzałe: jest ono niebieskawe, wodniste, klarowne; zwiększa się jego objętość, kaloryczność, zawartość laktozy, tłuszczów, obniża poziom białka; pod koniec każdego pojedynczego karmienia wodniste mleko staje się coraz bardziej białe i gęste; wartość kaloryczna – 75 kcal/dl.
 

 • Faza pojedynczego karmienia: na początku karmienia – faza wodna (mleko I fazy), w okresie końcowym – faza tłuszczowa (mleko II fazy);
   

 • Pora karmienia: w nocy pokarm zawiera więcej tłuszczu;
   

 • Długość przerw między karmieniami: im dłuższa przerwa, tym mniejsze stężenie tłuszczu;
   

 • Odstęp czasu pomiędzy ciążami: im dłuższy, tym większe stężenie białka i laktozy;
   

 • Czas trwania ciąży: wyższe stężenie białka i chlorku sodu, niższe laktozy w mleku matek wcześniaków;
   

 • Dieta matki karmiącej: w minimalnym stopniu wpływa na skład pokarmu, dotyczy głównie witamin z grupy B i witaminy C oraz tłuszczów; nawet w przypadku umiarkowanego niedożywienia matki pokarm jest w pełni wartościowy.

 
Mleko kobiece jest najczęściej pierwszym pokarmem, z jakim styka się człowiek. Jest jedynym w swoim rodzaju i najlepszym źródłem wszystkich składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu i dalszego rozwoju, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy życia.

 

Skład mleka kobiecego 

W skład pokarmu kobiecego wchodzą liczne i bardzo dobrze zbilansowane komponenty, takie jak:
 
woda, białko, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy, pierwiastki śladowe, hormony, enzymy, czynniki wzrostowe oraz immunologiczne czynniki przeciwinfekcyjne i przeciwzapalne.
 
Woda
Jest podstawowym składnikiem kobiecego mleka, tak jak całego naszego organizmu. I jest to woda absolutnie czysta, „przefiltrowana” przez organizm matki. Ilość wody w pokarmie zależy od klimatu (im klimat cieplejszy, tym pokarm zawiera jej więcej).
 
Białko
Białko mleka kobiecego jest głównym składnikiem odżywczym, a przede wszystkim jest to białko ludzkie, które nie uczula i ma lekką oraz łatwostrawną strukturę, dostosowaną do możliwości trawiennych i metabolicznych dziecka (także urodzonego przedwcześnie).
 
Poziom białka w pokarmie naturalnym jest stały, niezależnie od sposobu odżywiania się matki i wynosi około 1,2 g/100 ml., a czas trawienia białka wynosi 1,5 godziny (w mleku krowim 4 godziny).
 
W skład białek mleka kobiecego wchodzą białka kazeinowe (β-kazeina) oraz następujące białka serwatkowe: α-laktoglobulina, laktoferyna – wiąże żelazo ułatwiając jego przyswajanie i hamuje namnażanie się bakterii, lizozym – szczególnie aktywny czynnie przeciwko bakteriom E.coli i Salmonella, immunoglobuliny.
 
Stosunek białek kazeiny do białek serwatki wynosi ok. 1:3, podczas gdy w mleku krowim odwrotnie - ok. 3:1.
 
„Ścięte” pod wpływem soków trawiennych białko mleka kobiecego jest miękkie i dobrze przyswajalne. Bardzo ważną rolę dla rozwoju mózgu i tkanek oka przypisuje się dwóm aminokwasom, nie występującym w mleku krowim – taurynie i cystynie. Poza tym, tauryna ułatwia trawienie i wchłanianie tłuszczów w przewodzie pokarmowym.
 
Tłuszcze
Stanowią główne źródło energii oraz budulec dla mózgu, całego układu nerwowego i siatkówki oka. Występują głównie w postaci nienasyconych kwasów tłuszczowych o krótkich łańcuchach. Ich przyswajalność jest dość wysoka i wynosi około 95%. Dzięki temu lepsze jest wchłanianie wapnia, a to z kolei zapobiega krzywicy. Duża zawartość lipazy w mleku kobiecym powoduje uwalnianie się wolnych kwasów tłuszczowych z trójglicerydów, które stają się dla dziecka źródłem energii.
 
Znajdujący się w mleku matki cholesterol również ma duże znaczenie – ułatwia mielinizację ośrodkowego układu nerwowego oraz rozwój układów enzymatycznych. Prawdopodobnie ma to też znaczenie ochronne przed jego wysokim stężeniem w wieku dojrzałym, czyli przed rozwojem miażdżycy.
 
Tłuszcze są najbardziej zmiennym składnikiem pokarmu kobiecego. Ich stężenie zmienia się w czasie jednego karmienia (mleko pierwszej i drugiej fazy), w ciągu doby (największe stężenie około południa i w godzinach rannych, najniższe około północy), zależy od odstępu między karmieniami, stopnia opróżnienia piersi, może być różne w obu piersiach i u różnych kobiet.
 
Dziecko, sterując częstością i długością karmień, zapewnia sobie dostawę tłuszczów w odpowiedniej ilości.
 
Węglowodany
Występują w mleku kobiecym w postaci laktozy, która składa się z glukozy i galaktozy. Stanowi ona około 80% wszystkich cukrów, tj. około 7g/100 ml mleka dojrzałego (2 razy więcej niż w mleku krowim).
 
Glukoza jest dla dziecka źródłem energii, a galaktoza przyspiesza dojrzewanie układu nerwowego.
 
Ponadto laktoza przyspiesza wzrost kości, zwiększa wchłanianie wapnia, magnezu, żelaza. Jest również niezbędna dla bakterii jelitowych (pałeczek kwasu mlekowego), które ułatwiają trawienie węglowodanów i hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Chroni zatem dziecko przed biegunkami. Poziom laktozy jest stały i niezależny od diety matki.
 
Występujące w kobiecym mleku oligosacharydy i glikoproteidy (nieobecne w mleku krowim), wiążą witaminę B12 i kwas foliowy.
 
Sole mineralne
Występują w niewielkich ilościach w mleku kobiecym, nie powodując tym samym przeciążenia osmotycznego niedojrzałych jeszcze czynnościowo nerek noworodka.
Stosunek jonów sodu, potasu, chloru i fosforu mleka kobiecego do mleka krowiego wynosi 1: 3, a właściwa proporcja jonów wapnia do fosforu zapewnia dobre wchłanianie tych pierwiastków i odpowiednią mineralizację kośćca (u dzieci karmionych naturalnie rzadziej występują zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej – tężyczka, krzywica).
 
Wysoka bioprzyswajalność żelaza w pokarmie kobiecym (wchłaniane w około 70%, podczas gdy z mleka krowiego w około 25%) jest związana z obecnością laktoferyny, co w znacznym stopniu zapobiega wystąpieniu niedokrwistości z niedoboru żelaza w pierwszym półroczu życia dziecka.
 
Witaminy
Występują w pokarmie naturalnym w ilościach pokrywających zapotrzebowanie dziecka, poza witaminą D, która w polskich warunkach klimatycznych wymaga suplementacji w okresie jesienno – zimowym.
 
W mleku kobiecym znajduje się witamina A, B12, C, D3, E, K oraz kwas foliowy, kwas pantotenowy. Zawartość witamin rozpuszczalnych w wodzie jest zróżnicowana i zależy od diety matki – jeśli odżywia się ona prawidłowo, to stężenia tych witamin w jej pokarmie są wystarczające. Pierwiastki śladowe występują w większej ilości w mleku kobiecym, aniżeli w mleku krowim. Do najważniejszych należy cynk i miedź. Miedź potrzebna jest do tworzenia się i dojrzewania krwinek czerwonych, trombocytów, hemoglobiny oraz do prawidłowego procesu kostnienia. Cynk natomiast – do prawidłowego przyrostu masy ciała. Oba te pierwiastki chronią dziecko w wieku dojrzałym przed chorobami serca.
 
Czynniki wzrostowe
Czynniki wzrostowe, nieobecne w mleku krowim, wpływają na prawidłowy przebieg dojrzewania tkanki mózgowej, namnażania komórek przewodu pokarmowego i skóry.
 
Pokarm kobiecy jest też źródłem licznych enzymów i hormonów. Hamosh wymienia ponad 20 czynnych enzymów występujących w mleku kobiecym, które można pogrupować według ich aktywności: czynne w gruczole piersiowym (syntetaza laktozy), kompensacyjne enzymy trawienne (amylaza, lipazy, proteazy), enzymy o charakterze przeciwzakaźnym (lizozym, peroksydazy) oraz enzymy w mleku istotne dla pobudzania wzrostu noworodka (fosfataza alkaliczna, oksydaza ksantynowa).
 
Pokarm kobiecy zawiera czynne hormony peptydowe i niepeptydowe. Należą do nich tyroksyna, trijodotyronina, prolaktyna, hormony płciowe, kortyzol, erytropoetyna, relaksyna, insulina oraz regulacyjne peptydy żołądkowo – jelitowe (np. prostaglandyny). 

 

Aktywność immunologiczna mleka matki

Najważniejszym aspektem karmienia naturalnego i największą korzyścią, stanowiącą o jego wyższości nad żywieniem sztucznym, jest jego aktywność immunologiczna.
 
Od wielu lat podkreśla się istotny efekt wspomagania układu odpornościowego niemowląt przez obecne w mleku kobiecym składniki obronne. Efekt ten wynika zarówno z ich aktywności skierowanej wprost przeciwko drobnoustrojom, jak i również z ich działania przeciwzapalnego oraz immunomodulacyjnego. Nie mniej ważny jest także wpływ mleka na morfologiczny i czynnościowy stan przewodu pokarmowego, istotny dla jego funkcjonowania jako bariery immunologicznej.

Przeciwciała klasy IgA w okresie ciąży nie przechodzą one od matki do dziecka i nie są wytwarzane w pierwszych tygodniach jego życia pozamacicznego. Powstają w ścianach przewodów gruczołów piersiowych jako immunoglobulina wydzielnicza / sekrecyjna (SIgA) i największe jej stężenia stwierdza się w okresach, w których pokarmu jest niewiele – okres siary i okres odstawiania od piersi. Powstawanie i wydzielanie SIgA do pokarmu jest szybką odpowiedzią na obecność drobnoustrojów we wspólnym środowisku matki i dziecka. Przekazane wraz z pokarmem matki przeciwciała dostarczają dziecku biernej osłony immunologicznej przed patogennymi drobnoustrojami. 

Oto mechanizm tego procesu:

Cząsteczki SIgA osadzają się na powierzchni błony śluzowej jelit dziecka, a następnie wbudowują się w nią, uniemożliwiając w ten sposób wnikanie drobnoustrojów chorobotwórczych z przewodu pokarmowego do tkanek. Są oporne na działanie enzymów trawiennych.
 
Podobne działanie mają w układzie oddechowym. Umiejscawiając się podśluzówkowo, unieczynniają drobnoustroje chorobotwórcze i uniemożliwiają ich wnikanie. SIgA chroni zatem dziecko przed chorobami przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Oprócz tego, dzięki zdolności unieczynniania różnych bakterii i wirusów, chroni go przed wieloma chorobami zakaźnymi.
 
W mleku kobiecym występują również immunoglobuliny – IgG i IgM, ale w o wiele mniejszych ilościach, aniżeli IgA.
 
Makrofagi siary i mleka mają te same cechy funkcjonalne i morfologiczne jak makrofagi w innych tkankach. Unieszkodliwiają bakterie i grzyby oraz produkują przeciwciała. Stymulują także organizm dziecka do produkcji własnych przeciwciał.
 
Limfocyty T i B  w siarze i ludzkim mleku stwierdzono obecność zarówno limfocytów T (50% limfocytów w siarze), jak i limfocytów B (34%). Po zetknięciu się z wirusami wytwarzają substancję uodparniającą – interferon. Ponieważ syntetyczny interferon stosowany jest współcześnie w leczeniu chorób nowotworowych, uważa się, że karmienie naturalne zapobiega ich występowaniu w wieku dorosłym.
 
Lizozym jest to enzym odporny na działanie soków trawiennych, o właściwościach bakteriobójczych. Niszczy bakterie w przewodzie pokarmowym, rozpuszczając i rozrywając ich otoczki. Stężenia lizozymu wzrastają podczas całego okresu laktacji. Stężenia w ludzkim mleku są do 300 razy wyższe niż w mleku krowim.
 
Czynnik bifidogenny Laktobacillus bifidus stanowi 95-99% flory bakteryjnej przewodu pokarmowego dziecka karmionego wyłącznie piersią. Zakwasza go i uniemożliwia namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych. U dzieci karmionych sztucznie w przewodzie pokarmowym występuje E. coli i bakteroidy [9, 25, 30, 37, 64, 76, 78].
 
Laktoferyna
 jest białkiem wiążącym żelazo i wykazuje silne bakteriostatyczne działanie na gronkowce i E. coli, pozbawiając je żelaza. Przypisuje się jej także rolę ochronną przeciwko Candida albicans. Stężenie laktoferyny jest najwyższe w siarze, a następnie stopniowo obniża się podczas kolejnych miesięcy laktacji.
 
Kobaltofilina wiąże w jelitach witaminę B12 i kwas foliowy, ułatwia ich wchłanianie i hamuje rozwój bakterii. Zapobiega anemii i chorobom przewodu pokarmowego.
 

Gruczoł sutkowy

Gruczoł sutkowy ze względu na zawartość tych wszystkich składników obronnych, stanowi niezwykle ważny narząd immunologiczny. Przeprowadzono badania wykazujące, iż sprawność funkcji immunologicznej gruczołu sutkowego w pewnych okolicznościach może przewyższać nawet sprawność innych narządów immunologicznych, zwłaszcza pod względem szybkości swoistej reakcji na zakażenie.
 
Mleko kobiece jest swoistym gatunkowo pokarmem, a jednocześnie aktywnym biologicznie w organizmie dziecka systemem immunologicznym i hormonalnym o unikalnych właściwościach zdrowotnych.
 
Ustalono, że żywienie mlekiem kobiecym zmniejsza ryzyko występowania i łagodzi przebieg wielu chorób noworodków i niemowląt. Badania epidemiologiczne pozwoliły określić wielkość ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia ze strony dziecka i matki związanego z żywieniem sztucznym, nie tylko w krajach cywilizacyjnie zacofanych, ale także zaawansowanych. Pozwoliły też wykazać, że kobiety karmiące nie składają ofiary na rzecz dziecka, ale budują również własne zdrowie fizyczne i psychiczne.
 
 

 
Literatura:

1. Czyżewska M., Terpińska E., Mazurak M., Pirogowicz I., Steciwko A.: „Karmienie naturalne”, Family Medicine & Primary Care Review, 2005, 7, 3, s.702-707

2. Gajewska E., Świderska B., Fuchs B., Terpińska E.: „O karmieniu naturalnym raz jeszcze”, Klinika Pediatryczna, 2000, 8(3), s.357-361

3. Greer F.R.: „Breastfeeding and Cardiovascular Disease: Where’s the Beef?”, Pediatrics, 2005, 115, 6, s.1765

4. Kiljan-Staszałek E., Korbal P.: „Żywienie noworodka w Polsce – krótki rys historyczny na podstawie Pediatrii Polskiej z lat 1946-1996”, Postępy Neonatologii, 2005, 2(8), s.95-100

5. Kisitu W., Wójcik E., Gromkowska M.: „The role of breastfeeding in promoting Heath”, Family Medicine & Primary Care Review, 2007, 9, 1,s.93-96

6. Kowalewska-Kantecka B.: „Karmienie pokarmem matki złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt”, Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 2007, 9, 1, s.65-68

7. Lawrence P.B.: „Karmienie piersią”, Górnośląski Biuletyn Neonatologiczny, 1996, IX, 16, s.10-23

8. Łepecka-Klusek C.: „Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii”, Czelej, Lublin, 2003

9. Mikiel-Kostyra K.: „Karmienie piersią jako element cyklu rozrodczego kobiety”, Ginekologia Polska, 2000, 71, 7, s.641-646

10. Mikiel-Kostyra K.: „Karmienie piersią. Postępowanie”, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Program Upowszechniania Karmienia Piersią, 2000

11. Mikiel-Kostyra K.: „Postępy w wiedzy o karmieniu piersią w 2004 roku”, Medycyna Praktyczna-Pediatria, 2005, 2(38), s.65-68, 91

12. Mikulska M., Zimmer D.: „Immunologiczne znaczenie ludzkiego mleka”, Ann. Acad. Med. Siles., 2006, 60, 5, s.462-465

13. Nadratowska I.: „Prawidłowe żywienie dzieci”, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 12, s.29

14. Nadratowska I.: „Niezastąpione białka”, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 5, s.36, 38

15. Nehring-Gugulska M.: „Warto karmić piersią”, (literatura bez wydawcy)

16. Nehring-Gugulska M.: „Aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące karmienia piersią”, Pediatria Polska, 2006, 81, 10, s.710-715

17. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: „Karmienie piersią. Podręcznik”, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Warszawa, 2006

18. Newton E.R.: „Breastmilk: the gold standard”, Clinical Obstetrics and Gynecology, 2004, 47, s.632-642

19. Piotrowska-Jastrzębska J.D., Piotrowska-Depta M.J., Białokoz-Kalinowska I., Zagórecka E.: „Skład mleka kobiecego w porównaniu z mlekiem innych ssaków”, Klinika Pediatryczna, 2001, 9(3), s.317-321

20. Piotrowska-Jastrzębska J.D., Sidor K., Piotrowska-Depta M.J.: „Aspekty medyczne i społeczne karmienia piersią na świecie i w Polsce”, Klinika Pediatryczna, 2001, 9(3), s.321-324

21. Saracen A.: „Karmienie naturalne”, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, s.29

22. Sendecka A.: „Uczymy się karmić piersią”, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, Klinika Rozrodczości i Andrologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Lublin, 1995

23. Skrajnowska D.: „Mleko kobiece – korzyści i zagrożenia dla dziecka”, Bromat. Chem. Toksykol., 2006, 39(2), s.165-171

24. Szotowa W.: „Znaczenie swoistości gatunkowej mleka ludzkiego w karmieniu naturalnym niemowląt”, Pediatria Polska, 1993, 68, 5, s.7-11

25. „Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Przewodnik dla wykładowcy”, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, 2000

26. „Karmienie piersią, skrypt dla studentów medycyny”, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Warszawa, 2002

Aktualności
8 STYCZNIA 2019
Poznaj nasze zdobione dookoła butelki Trends ze smoczkiem SUPERvent!
© by Lovi . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń do nas:
tel. +48 46 858 00 00
(obsługa klienta czynna w godzinach od 8 do 15)
Newsletter
Zostaw nam swój adres e-mail, a co miesiąc
otrzymasz newsletter wypełniony nowościami.
W ramach naszej witryny wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.
AKCEPTUJĘ
';
ZAMKNIJ

Karmienie piersią jest jedynym naturalnym sposobem żywienia niemowląt i żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie posiada identycznych właściwości, co mleko kobiece.
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie się do testów butelki LOVI Medical+.
Z góry bardzo dziękujemy za opinię.

ANKIETA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA BUTELKI LOVI MEDICAL+

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub odpowiedź na poniższe pytania:

Cz. I - wypełnić przed przetestowaniem butelki LOVI Medical+:

 1. Czy używała Pani butelki LOVI Medical+?
  TAK NIE
 2. Czy słyszała Pani o butelce LOVI Medical+? Jeśli tak, to skąd?
  nie słyszałam
  tak, z Internetu
  tak, od koleżanki/znajomej
  usłyszałam o niej w innych okolicznościach (jakich?):

cz. II - wypełnić po użyciu butelki LOVI Medical+:

 1. Czy butelka LOVI Medical+ spełniła Pani oczekiwania? W jakim stopniu?
 2. Czy smoczek dobrze się odpowietrza?
 3. Czy przejrzystość butelki jest porównywalna do innych butelek do karmienia?
 4. Jakie zalety posiada według Pani butelka LOVI Medical+ z dynamicznym smoczkiem?
 5. Czy zauważyła Pani różnice między karmieniem butelką LOVI Medical+ z dynamicznym smoczkiem a innymi butelkami ze smoczkiem z jednorodnego silikonu? Jeśli tak to jakie?
 6. Czy miała Pani jakiekolwiek problemy z użytkowaniem butelki LOVI Medical+? Jeśli tak to jakie?
 7. Czy zauważyła Pani różnicę pomiędzy poprzednio używaną przez Panią butelką LOVI (pyt. do Mam używających wcześniej butelki LOVI)
WYŚLIJANULUJ